Skip to content

Astrologie & Human Design

Astrologie en Human Design

Arianne Smit Coaching maakt graag gebruik van het berekenen en bekijken van je geboortehoroscoop en/of je individuele Human Design bodychart. Dit is om snel inzicht te krijgen in jouw individuele wezen, bewust en onbewust en zo je persoonlijkheid en conditioneringen te leren onderscheiden. Zo komen we erachter wie je oorspronkelijk bent en wat je individuele blauwdruk is. Om deze  te berekenen en maken is nodig: de geboortetijd en plaats, zo nauwkeurig mogelijk. Als alleen enkel de dag bekend is , maar geen tijdstip of -frame (zoals “tussen 14.00 en 14.30”,  dan kan helaas geen betrouwbare horoscoop of bodychart verkregen worden. Kan het niet in de familie achterhaald worden, dan kan navraag bij de geboorte registratie van de geboorteplaats ook nog helpen.

Wat is astrologie?

De astrologie ziet de mens niet alleen maar opgebouwd uit erfelijke aanleg en milieu – invloeden, maar ook vanuit de toestand van ons zonnestelsel op het tijdstip van de geboorte. Hierbij worden de planeten als de oorsprong van de wezenskrachten gezien, waar de mens zowel uit bestaat als ook over kan beschikken.

Deze wezenskrachten laten zich – al naar gelang hun positie in de dierenriem en hun verhouding tot elkaar – in individueel verschillende vormen zien. De aspecten karakteriseren de verhouding van de wezenskrachten tot elkaar; de met de geboorteplaats refererende plaatsing van de planeten geeft de duidelijkheid over hun relaties met de twaalf levensgebieden, welke door de huizen worden aangegeven.

In de interpretatie en synthese van de desbetreffende “bestanddelen” (planeten), hun “eigenschappen” (elementen, dierenriemteken, huizen) en hun dynamiek onder elkaar (aspecten) ontwerpt de astrologie, uitgaande van het geboortehoroscoop, een volledig, omvattend beeld van de individuele mens en zijn ontwikkelingspotentieel.

Wat is Human Design?

Het Human Design systeem is de wetenschap van differentiatie. Het laat ons zien dat we allemaal verschillend en uniek zijn en een specifiek doel hebben te vervullen in dit leven. Het Human Design systeem nodigt je uit om met praktische tools, waaronder een Strategie en Autoriteit, te leven als jezelf. Zonder deze praktische toepassing van deze tools geeft Human Design vooral heel fascinerende informatie voor het intellect.

Er zijn miljoenen verschillende configuraties mogelijk. Door te kijken naar honderden, duizenden bodygraphs is duidelijk dat niet een precies hetzelfde is. En zelfs als iemand precies dezelfde chart als jij heeft, dan nog is diegene niet als jij. Het unieke design van iemand wordt weergegeven door een bodygraph: een precieze kaart met gebruiksaanwijzing van jezelf. Deze kaart geeft toegang tot hoe we ontworpen zijn, hoe we in relatie met de wereld staan en hoe ons eigen kompas werkt.

Coaching Tiel

Als jouw design berekend en bepaald is, laat deze zien welke Type jij bent, wat je Definitie, je Autoriteit, en je Strategie is, sleutelcomponenten van het systeem tot (her)ontdekking van jouw authenticiteit.

Waar komt Human Design vandaan? Ra Uru Hu was degene die het Human Design systeem introduceerde en bekendmaakte in de wereld. In 1987 werd hem middels een mystieke ervaring van 8 dagen de benodigde informatie gegeven uit o.a. wetenschap, metafysica, kosmologie, genetica en oude wijsheid systemen, samenkomend in een systeem. Na jaren van experimenteren en onderzoeken van de werking van de informatie en de geldigheid ervan verspreidde hij deze kennis op een begrijpelijke manier. Aan vele mensen heeft hij hiermee geluk en begrip gebracht van henzelf en hun leven. 

Ra Uru Hu overleed in maart 2011. De officiële website van Human Design en zijn archieven is: www.jovianarchive.com. Een andere interessante  website van de Internationale Human Design School die hij oprichtte is: www.ihds.com. 

Nog niet eerder zijn we in staat geweest zo duidelijk alle delen van onszelf te zien.

De bewuste en onbewuste delen van onszelf, die kant die ons uniek maakt, als wel de aspecten die ons aangeleerd zijn of waardoor we beïnvloed of geconditioneerd kunnen worden. Ieder van ons is bedoeld anders te zijn dan de anderen. We kunnen nu die verschillenzien en ermee in aanraking komen! We zijn hier om onze levens te leven en onze eigen waarheden op unieke eigen wijze uit te drukken. Als we dit begrijpen kan dat een gewicht van onze schouders afhalen. Hoe vaak vergelijken we ons niet met een ander? Hoe vaak werden we niet als kinderen vergeleken met iemand, door een oude, een leraar of leeftijdgenoot? Vergelijken met anderen geeft de impressie diep van binnen dat we niet okay zijn zoals we zijn. Het, soms van jongs af aan, proberen te veranderen of aan te passen verwijdert ons dan nog verder van de persoon wie je eigenlijk bent, en bedoeld was te zijn. Wanneer we onze uniekheid beginnen te begrijpen en te accepteren, opent en ontspant zich iets binnen in ons. Lagen van conditionering kunnen langzaam maar zeker wegwegvallen, en de innerlijke essentie van jouw persoon, komt tevoorschijn.

De bodygraph laat een driehoekige vorm zien met de omtrek van een persoon, met daarin 9 geometrische vormen.

Deze zijn verschillende centra  van energie, informatie en bewustzijn. Ze komen overeen met de zogenoemde energiecentra genaamd ‘chakra’s’ uit de oostelijke tradities.  Ze geven jouw energetische lichaam weer op een holistische manier. Dit openbaart hoe de energie door jou heen en in jou stroomt, en hoe je beslissingen maakt. Sommige centra zijn ingekleurd en andere blijven wit. De ingekleurde centra worden ingekleurd doordat  tussen twee centra een verbinding tot stand is gekomen. Een specifieke energie begint hier te stromen (en blijft stromen gedurende het leven van deze persoon). De verbindingen kunnen rood, zwart of gestreept zijn, dit heeft weer te maken met bewust en onbewust. De gekleurdheid die je ziet in een chart wordt Definitie genoemd en laten iemands Interne Consistentie zien. De witte centra zijn de plaatsen waar je het meest open bent naar ander en toe en de wereld om je heen, het is waar energie binnenstroomt, als door een open raam. Het begrijpen van de relatie tussen Definitie enerzijds en Openheid anderzijds is cruciaal in het begrijpen van de werking van jouw energie en de ondersteunende tools die Human Design biedt. Hoe beter de band is gevormd met jouw authentieke beslissingsmechanisme, hoe meer niet – authentieke manieren weg kunnen. Dit geeft opluchting en meer efficiency van de eigen energie. In de Basis Analyse wordt besproken hoe dit alles in  jouw bodygraph werkt.