Skip to content

Coaching

“In ons leven is verandering onvermijdelijk, is verlies onvermijdelijk. In het aanpassingsvermogen en het gemak waarmee we veranderingen ondergaan, liggen ons geluk en onze vrijheid”
- Gautama Boeddha -

Coach Tiel

Wat is er aan de hand?

Je leven wil je zo gelukkig en plezierig mogelijk leven. Je hebt ook vast levensdoelen! Soms staan er echter hardnekkige dingen in de weg om jouw doelen en geluk te bereiken. Dingen die zich in allerlei vormen lijken te herhalen. Dit noemen we patronen of blokkades. Vaak zijn deze ontstaan in de eerste jaren van het leven en bestaan ze dus al heel lang en hebben zich diep ingegraven in ons systeem. Soms zijn ze later ontstaan maar kunnen net zo hardnekkig zijn. Omdat ze vaak zo vroeg in ons leven zijn gevormd, zitten deze patronen en blokkades vaak in ons onderbewustzijn. Daardoor zijn we er ons vaak langdurig en dus ook grotendeels (nog) niet van bewust. Het ontdekken en onderkennen dat er blokkades en patronen zijn is al een hele stap! Alles begint met inzicht en bewustzijn.

Soms is het nog niet helder wat precies de blokkade of het patroon is…

Maar is er wel erkenning dat er geen vooruitgang kan worden geboekt. Dat er dus iets tussen zit of in de weg zit. Soms is het wel helder waar de uitdaging ligt…maar kan het zijn dat je ondanks dat niet tot een oplossing komt. Dan is het fijn om het eens samen met iemand te gaan bekijken vanuit andere perspectieven dan die al bij jou zelf waren opgekomen. Soms is het nodig om wat dieper te gaan. Zo ontstaat meer inzicht en overzicht. Ik graaf graag voorzichtig tot de kern met jou! 

Als na erkenning en inzicht oude patronen en ballast uit het verleden kunnen worden losgelaten, ontstaat er ruimte. In die schone, nieuwe ruimte kunnen nieuwe inzichten en ervaringen makkelijker wortel schieten. Er kunnen nieuwe paden en structuren worden aangelegd. Zo ontstaan de omstandigheden tot een optimale groei naar een nieuwe uitdaging of doel. Door het op alle lagen her programmeren van het menselijk systeem bereik je een meer geïntegreerde vernieuwing waardoor je de uitdaging sneller op kunt pakken, kunt genieten van het proces en je doel vaak verrassend snel kunt bereiken. Uiteindelijk resulteert dit in groei over de gehele linie van het leven.

Ik benaderen het leven en de cliënt bij voorkeur zo holistisch mogelijk. Op die manier krijgt elk aspect van het wezen de ruimte om te  worden belicht. Alles is namelijk met elkaar verbonden. Hoe meer er aan het licht komt, hoe meer we kunnen heroverwegen, loslaten, vernieuwen en integreren. 

Wat is mijn rol?

Graag begeleid ik je met persoonlijke aandacht en afstemming op je behoeftes. Ik breng je op een positieve manier bij jezelf waardoor je de waardering en motivatie hervindt om te groeien. Ik stel je vragen en ik spiegel je. Die ontstane ruimte benutten we direct voor het brengen van inzichten. Zo vinden we samen persoonsgerichte wegen om groei en integratie te realiseren. Op die manier komen we tot transformatie en herstructurering. 

Mijn sterke punten als coach zijn mijn betrokkenheid, betrouwbaarheid, integriteit en analytisch denkvermogen. Wat mij daarbij uniek maakt is mijn diepe inzicht en intuïtie voor zaken die in balans mogen worden gebracht. Ik doe dit met een grote helderheid in communicatie en een open geest. Daarnaast heb ik de aangeboren gave tot het verzamelen, structureren en herstructureren van grote hoeveelheden informatie. Uiteindelijk ben ik ook nog in staat om dit alles duidelijk en begrijpelijk aan je uit te leggen. 

Waar kijken we naar?

Een greep uit de onderwerpen waar we op zouden kunnen focussen: 

Hoe gaat dat precies?

Arianne Smit kan bij coaching en begeleiding gebruik maken van:

Blauwdruk berekenen: Astrologie, Human Design, numerologie

Verder: Yin yoga, yoga nidra, onderwijs in: brein bewustzijn, lichaamsbewustzijn, chakra bewustzijn, ademhalingstechnieken, hypnose, EFT, intuïtief energiewerk, massage, mantra’s/affirmaties, visualisaties, toegepaste symboliek, confrontatie/doorbreken comfortzone, familieopstellingen, aanleren van rituelen, kristaltherapie , sjamanistische ceremonies, plant medicijnen, creatieve expressie, muziek/zang therapie, ecstatic (vrije) dans, opruim begeleiding/structuur in je leven, wandeling, fietstocht, voedingsadvies, reiniging van het fysieke systeem, supplementen en/of superfoods ter ondersteuning  van het immuunsysteem en de spijsvertering.

Men kan specifieke onderdelen ook apart aanvragen, neem daarvoor contact met mij op

Ik geniet van het contact met de medemens en vind het prachtig als ik mag bijdragen aan groei. Ook ik mag leren van elk gesprek en elke ervaring die we gaan hebben. Graag betrek ik het lichaam en de natuur in het proces omdat dit ons in verbinding brengt met het grotere gevoelsbewustzijn.

Ik sta open voor jou en alles wat in je zit en zal je daarmee de sleutel geven tot diep zelfinzicht en groei. Ik kijk uit naar onze samenwerking!

“Water is programmeerbaar net als het kristal in computers en in de aarde zelf. De mens is vloeiend en leeft als een systeem bestaande voor 55-70% uit programmeerbare waterkristallen. Hoe ouder men wordt, hoe lager dit percentage”
-Arianne-